MF Građevinar

POČETNA

+385 1 6530 690 / info@mf-gradevinar.hr        

+385 1 6530 690  /  info@mf-gradevinar.hr

MEHANIZACIJA I OPREMLJENOST

Od mehanizacije tvrtka M.F.GRAĐEVINAR d.o.o.
raspolaže:

– vozilima kategorije M1 i N2 sa kranom
– raznim strojevima kao što su: vibro nabijači, rezači kocke, blokova, asfalta i betona i ostalim malim strojevima

M.F.GRAĐEVINAR d.o.o. je opremljen sa:
– uredskim prostorom od cca 75 m2
– zatvorenim i otvorenim skladištem od cca 4.700 m2

cigle armatura
temelji
fasada
ciglana kućica

MEHANIZACIJA

Od mehanizacije tvrtka M.F.GRAĐEVINAR d.o.o. raspolaže:
– vozilima kategorije M1 i N2 sa kranom
– raznim strojevima kao što su: vibro nabijači, rezači kocke, blokova, asfalta i betona i ostalim malim strojevima

OPREMLJENOST

M.F.GRAĐEVINAR d.o.o. je opremljen sa:
– uredskim prostorom od cca 75 m2
– zatvorenim i otvorenim skladištem od cca 4.700 m2